HISTORIA

Klubben bildades 1978 på initiativ av Marianne Larsson. Hon var klubbens ordförande och musikaliska ledare fram till 2004 då ledarskapet övertogs av Gunnar Dahlberg.

Klubben har gjort ett flertal utlandsresor. USA har besökts två gånger, 1984 och 1987. Norge besöktes 1985 och Tyskland/Österrike 1990 (se bilder). Till Danmark reste man 1996 och till Bornholm 1998.

Inför USA-resan 1984 bildades, på initiativ av Tage Josefsson, även dansgruppen "Snedsteget" bestående av nio par mycket duktiga dansare (se bild). Dansgruppen har kvar sin ledare sedan starten.